Huisregels SCALA

 • bij vragen of problemen kunt u zich wenden tot de gastvrouw/heer
 • dansen en verblijven in deze accommodatie is geheel voor eigen risico
 • let zelf op uw eigendommen
 • doorgangen en nooduitgangen graag volledig vrijhouden
 • gelieve geen deuren te openen en stoelen te verplaatsen
 • er zijn geen ‘vaste’ of gereserveerde zitplaatsen
 • bij ongewenst gedrag kan u de toegang worden ontzegd
 • parkeren kunt u voor zover toegelaten op de aangewezen plaatsen
 • het nuttigen van zelf meegebrachte dranken en/of etenswaren wordt niet op prijs gesteld
 • meegegeven glaswerk en serviesgoed blijft ons eigendom
 • wij zijn niet ketenaansprakelijk voor geleverd voedsel
 • geen restitutie van cursusgeld of toegangsentree, tenzij anders vermeld
 • wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor derden en docenten
 • fotograferen en/of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de gastvrouw/heer